.

.שמים את המוקד במוקד.
09:00-16:00 | 11.04.2024 | אולמי MY-קמפוס

2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2

מס' המקומות מוגבל וההרשמה היא על בסיס מקום פנוי ומיועדת למנהלי.ות מוקדים בלבד*

Created by Rav Messer landing page builder

.